Εκθεση Γιούροστατ 13.5.11

Η έκθεση της Eurostat για τα swaps και τη σχέση Ελλάδας - Goldman Sachs

 

Συνολικά 13 ήταν τα swaps μέσω των οποίων η Goldman Sachs βοήθησε την ελληνική κυβέρνηση να κρύψει το πραγματικό ύψος του χρέους της από τις Βρυξέλλες, διαπίστωσε η Eurostat. Τα συμβόλαια αφορούσαν κυρίως την ανταλλαγή γιεν με ευρώ, με την ΕΕ να εντοπίζει τη σημαντικότερη συναλλαγή στο 2001.

Τα ποσά τα οποία η Ελλάδα δανείστηκε μέσω των swaps έπρεπε να αποπληρωθούν μέσω ενός swap επιτοκίων που θα διένειμε τις αποπληρωμές έως το 2019. Όμως, το 2005 η ωρίμανση του swap επεκτάθηκε έως το 2037. Με την αναδιάρθρωση του swap, η περίοδος αποπληρωμής επεκτάθηκε, όμως, οι υποχρεώσεις και το χρέος αυξήθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Eurostat, το ύψος του δανεισμού που η ελληνική κυβέρνηση έκρυψε από τις Βρυξέλλες μέσω των swaps ήταν 5,3 δισ. ευρώ.

Η επίμαχη συναλλαγή του 2001 με την Goldman Sachs ήταν για δάνειο 2,8 δισ. ευρώ. Το 2005, το swap ανέλαβε η Εθνική Τράπεζα, η οποία τέσσερα χρόνια αργότερα το τιτλοποίησε.