Γιαλούρης 1529

Παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων του Νόμου για τον «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται επιμέρους άρθρα των ακόλουθων νόμων:  27/1975, 2238/1994, 4110/2013, 4172/2013 και 4174/2013

 

του Δημητρίου Γιαλούρη

δικηγόρου, LL.M., Ph.D.

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Στον Ν.27/75

ΙΙ. Στον Ν.2238/1994

ΙΙΙ. Στον Ν.4110/2013

ΙV. Στον Ν.4172/2013

V. Στον Ν.4174/2013