Δετσαρίδης 1474

Το δικαίωμα παροχής προσωρινής έννομης προστασίας στις φορολογικές διαφορές

Κριτική των διατάξεων του Ν. 3900/2010 

 

του Χρήστου Π. Δετσαρίδη

Λέκτορος Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

1. Το νομικό πλαίσιο του Ν. 3900/2010

2. Το δικαίωμα σε παροχή προσωρινής έννομης προστασίας και ο ρόλος του δικονομικού νομοθέτη

3. Η κατάργηση της «δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης» ως λόγος χορήγησης της αναστολής εκτέλεσης (άρθρο 34 Ν. 3900/2010)

4. Η τροποποίηση του άρθρου 204 ΚΔΔ και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί (άρθρο 35 Ν. 3900/2010)

5. Η εισαγωγή του άρθρου 209Α ΚΔΔ και ο περιορισμός του βάσιμου της έφεσης ως μοναδικού λόγου χορήγησης της αναστολής (άρθρο 38 Ν. 3900/2010)

6. Συμπέρασμα