Καράκωστας 1516

Η αίτηση αναθεώρησης στη διοικητική δικονομία

(Τώρα και Άλλοτε)

 

του Βελισσάριου Κ. Καράκωστα

επιτ. Προέδρου Εφετών ΔΔ

και επιτ. Συμβούλου του ΑΣΕΠ

I. Η αίτηση αναθεώρησης τώρα

Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις

Γ. Δικαίωμα άσκησης

Δ. Λόγοι

Ε. Προθεσμία

ΣΤ. Απόφαση και ένδικα μέσα