Φώτος 1525

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

 

του Κωνσταντίνου Φώτου

τ. Προέδρου Εφετών Δ.Δ.

 

Εισαγωγή

Η διαχρονική αξία του χρήματος

Η Καθαρά Παρούσα Αξία

Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης

H Περίοδος Ανάκτησης του Κεφαλαίου

Ο Δείκτης Κερδοφορίας

Η Απόδοση του Απασχολούμενου Κεφαλαίου

Επίλογος

Ενδεικτική βιβλιογραφία