ΔΦΝ

Το Δ.Φ.Ν.

Ιδρυτής:  Δημήτριος Γ. Καλδής (1914 - 2010) 

Εκδότης-Διευθυντής:  Ασπασία Μάλλιου 

Σύμβουλος έκδοσης:  Σάββας Σπέντζας 

Υπεύθυνος ύλης:  Νίκος Παπαϊωάννου 

Διαχείριση, συνδρομές:  Θωμάς Φερίζης 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Τάσος Οικονομόπουλος 

 

Τι είναι το Δ.Φ.Ν.

Το Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (Δ.Φ.Ν.) είναι περιοδική έκδοση επιστημονικής ενημέρωσης και διαλόγου. Είναι το μόνο ελληνικό φορολογικό - νομικό περιοδικό που εκδίδεται ανά δεκαπέντε ημέρες και έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1946 από τον Δημήτριο Γ. Καλδή, υπάρχει σε ψηφιακή μορφή από το 1997 και σήμερα εκδίδεται και διευθύνεται από την Ασπασία Κ. Μάλλιου.

Το Δ.Φ.Ν. επί δεκαετίες πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει γνώση σε κάθε επιστήμονα και επιτηδευματία ασχολούμενο με τη θέσπιση, εφαρμογή και ερμηνεία του φορολογικού δικαίου. Ιδίως, νομικούς, δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, σπουδαστές, πανεπιστημιακούς, τράπεζες, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε είδους επιχειρήσεις.

Η ανά δεκαπενθήμερο έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση των συνδρομητών περιλαμβάνει μία μεγάλη και συνήθως αποκλειστική ποικιλία θεμάτων. Η επιλογή τους γίνεται ώστε αυτά να καλύπτουν με συστηματικό τρόπο αφενός την επίκαιρη ανάγκη ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων υπό το πρίσμα διεθνών ερμηνευτικών εργαλείων και αφετέρου παράπλευρους αλλά συμπλεκόμενους κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τομείς δικαίου.

Η ύλη μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Νόμους, νομοσχέδια, αιτιολογικές εκθέσεις, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, νομολογία.
  • Προθεσμίες και δεκαπενθήμερο φορολογικό οδηγό.
  • Επιστημονικές αναλύσεις, ερμηνείες, άρθρα στην τρέχουσα νομοπαρασκευαστική και νομολογιακή επικαιρότητα.

Παράλληλα με το έντυπο και ηλεκτρονικό δεκαπενθήμερο τεύχος, το Δ.Φ.Ν. προσφέρει χωρίς επιβάρυνση καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση, αναφορικά με την τρέχουσα φορολογική επικαιρότητα. Στην ιστοσελίδα του Δ.Φ.Ν. και στην στήλη «Συμβαίνει τώρα» μπορείτε να διαβάζετε κάθε ημέρα όλα τα φορολογικά νέα.

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δ.Φ.Ν. περιλαμβάνεται επιπρόσθετα μια καινούρια, ταχεία, πλήρη και απόλυτα ενημερωμένη μηχανή αναζήτησης, με την οποία η φορολογική ύλη δεκαπέντε περίπου ετών τίθεται στη διάθεση του συνδρομητή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.  Επίσης, στην ηλεκτρονική σελίδα περιλαμβάνεται και η στήλη “το βήμα των αναγνωστών”, η οποία προσφέρει βήμα έκφρασης και ανοιχτού διαλόγου σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να ανταλλάξει και δημοσιοποιήσει τις επιστημονικές απόψεις του για την τρέχουσα φορολογική πραγματικότητα.

Τέλος, στην συνδρομή του Δ.Φ.Ν. περιλαμβάνεται έντυπη ή ηλεκτρονική κωδικοποίηση της βασικής φορολογικής νομοθεσίας, όποτε σημειώνονται εκτεταμένες αλλαγές.

Όλοι όσοι κοπιάζουμε για τη σύνταξη και έκδοση του Δ.Φ.Ν. εργαζόμαστε κάθε ημέρα με μεράκι. Έχουμε την πεποίθηση ότι η έκδοση του δεν αποτελεί αμιγώς επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά ότι συνεισφέρουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε στη δημιουργία ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου φορολογικού συστήματος. Είμαστε λοιπόν περήφανοι διότι την ύλη του Δ.Φ.Ν. εμπλουτίζει το καλύτερο σήμερα επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε ότι η καθημερινή αυτή προσπάθεια μας θα βοηθήσει κάθε έναν συνδρομητή που μας έχει εμπιστευθεί για την ενημέρωση του.