Μάτσος 1528

Αντίθετη στη νομολογία του Δ.Ε.Ε. η αντικειμενική ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων για οφειλές ΦΠΑ

 

 

του Γεώργιου Ι. Μάτσου,

Δ.Ν., Δικηγόρου

Ι. Εισαγωγικά

II. Τα προβλήματα περί την αντικειμενική ευθύνη των διοικητών ν.π.

ΙIΙ. Η έως σήμερα στάση της ελληνικής νομολογίας

IV. Συνταγματικές επιφυλάξεις περί τις επίμαχες διατάξεις

V. Η νομολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ περί αντικειμενικής ευθύνης τρίτων προσώπων για οφειλές ΦΠΑ

VI. Συνέπειες για το ελληνικό σύστημα φορολογικής ευθύνης τρίτων

VII. Επιλεγόμενα