Ραχουτη 1467

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Παρουσίαση – Ανάλυση

της Δήμητρας Γ. Ραχούτη

δικηγόρου

Εισαγωγή

Είδη ενισχύσεων

Όροι παροχής των ενισχύσεων

Ύψος ενισχύσεων

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια & εξαιρέσεις

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

Ενισχυόμενες δαπάνες & εξαιρέσεις

Προϋποθέσεις & διαδικασία υπαγωγής

Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων & κυρώσεις

Επίλογος