Φώτου 1468

Ο νόμος 3900/2010 και οι επιπτώσεις του

 

του Κωνσταντίνου Φώτου

τ. Προέδρου Εφετών Δ.Δ.


  1. Εισαγωγή  

2. Οι βασικές διατάξεις του νόμου  

3. Οι επουσιώδεις διατάξεις του νόμου 

4. Συμπεράσματα