Λαζαρέτου 1469

Φ.Π.Α. - Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης των εισροών

ΔΕΚ C-438/2009

 

των Θεοδώρας Λαζαρέτου, Δ.Ν.

Νικολάου-Αντωνίου Γιανναγά,

εφοριακών υπαλλήλων


I. Οι βασικές αρχές που διέπουν το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών

ΙΙ. Η αρχή του μη περιορισμού της άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης

ΙΙΙ. Τα όρια στη θέσπιση προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης

Επισκόπηση

Βιβλιογραφία