Φινοκαλιώτη 1469

Η αναστολή εκτέλεσης των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

(άρθρο 14 Ν. 2523/1997)

Οι αλλαγές που επέφερε ο νέος Ν. 3900/2010


της Αικατερίνης Κ. Φινοκαλιώτη

δικηγόρου,

υπ. Διδάκτορα – υπότροφου Ι.Κ.Υ.


Α. Εισαγωγικά

Β. Το δικαίωμα της αναστολής στα μέτρα του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 3900/2010

Γ. Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3900/2010 και σχετικοί προβληματισμοί ως προς την εφαρμογή του

Δ. Σκέψεις - Προτάσεις