Μάλλιου 1473

Η έννοια της Πόλης στον Αριστοτέλη


της Ασπασίας Μάλλιου

δικηγόρου 

Ι. Η έννοια της πόλης στην Αθηναϊκή Δημοκρατία

α. Γενικά

β. Η έννοια και οι ιδιαιτερότητες της πόλης στην Αθηναϊκή Δημοκρατία

ΙΙ. Η πολιτική και η ηθική

ΙΙΙ. Η ιστορικο-γενετική προσέγγιση. Η συμβιωτική κοινότητα στην οικογένεια, στην κώμη, στην πόλη

α. Οικία

β. Κώμη

γ. Πόλη

IV. «Πᾶσα πόλις φύσει ἐστίν»

V. «Πρότερον τῇ φύσει πόλις, ἤ οἰκία καί ἕκαστος ἡμῶν ἐστίν»

VI. «Ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικόν ζῶον»

VII. Η ουσία της πόλης

VIII. Πολιτεία και πολίτης, η οντολογική ταυτότητα της πόλης

IX. Επίλογος