Πολ. 1244/2011

Διευκρινίσεις για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω Δ.Ε.Η.

Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος με τις διευκρινίσεις για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. H εν λόγω διαταγή περιλαμβάνει οδηγίες για τη διόρθωση λαθών που υπήρχαν κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. σχετικά με τα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία από 80% και άνω,  την απαλλαγή ακινήτων βιομηχανικής – βιοτεχνικής – γεωργικής – κτηνοτροφικής χρήσης και ξενοδοχείων μετά την έκδοση λογαριασμού, καθώς και τον τρόπο καταβολής του τέλους σε περιπτώσεις μισθωμένων ακινήτων.