Λαζαρέτου 1479

ΦΠΑ - Παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας;

 

των Θεοδώρας Λαζαρέτου, Δ.Ν.

Νικολάου-Αντωνίου Γιανναγά,

εφοριακών υπαλλήλων 

Εισαγωγή

Ι. Οι υποθέσεις C-497/09, C-499/09, C-501/09 και C-502/09

ΙΙ. Α. Η εμπορική συναλλαγή ως μία και μοναδική φορολογητέα πράξη ΦΠΑ

ΙΙ. Β. Η φορολογητέα πράξη ΦΠΑ ως παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας

III. Αντί συμπεράσματος. Η απόφαση Bog