Δετσαρίδης 1479

Η δημοσιοποίηση ονομάτων οφειλετών του Δημόσιου από το Υπουργείο Οικονομικών και το δικαίωμα του πολίτη σε προστασία των προσωπικών του δεδομένων

 

του Χρήστου Π. Δετσαρίδη

Λέκτορος Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ

1. Το θέμα

2. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης

3. Η νομολογική αντιμετώπιση της προσβολής του συνταγματικού δικαιώματος και η θέση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4. To φορολογικό απόρρητο και τα φορολογικά στοιχεία ως προσωπικά δεδομένα

5. Οι γνωμοδοτήσεις 1/2011 και 4/2011 της ΑΠΔΠΧ. Από την απαγόρευση δημοσιοποίησης ονομάτων στο συνταγματικώς «επιτρεπτό»

6. Συμπέρασμα