Μάλλιου 1479

Το τέλος επιτηδεύματος και η συζήτηση για την αντισυνταγματικότητά του

 

της Ασπασίας Μάλλιου

δικηγόρου

Εισαγωγή

1. Το επιβαλλόμενο τέλος επιτηδεύματος έχει τον χαρακτήρα φόρου ή τέλους;

2. Αν το τέλος επιτηδεύματος συνιστά φόρο, τότε στη διάταξη του άρθρου 31 Ν.3986/2011 με την οποία αυτό θεσπίσθηκε, περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ορίζει ως ουσιώδη το άρθρο 78Σ.;

3. Και πάντως αν το τέλος επιτηδεύματος συνιστά φόρο, τότε είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι η επιβολή του γίνεται νομίμως με τη χρησιμοποίηση αμάχητων τεκμηρίων;

4. Σε περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος συνιστά φορολογικό βάρος, η θέσπισή του με το άρθρο 31 Ν. 3986/2011 παραβιάζει ή όχι το άρθρο 4 παρ. 5Σ.;