Νάσκαρης 1480

Σχέση λογιστικής και φόρου εισοδήματος

Το παράδειγμα της ανώνυμης εταιρείας

 

του Γεώργιου Δ. Νάσκαρη

δικηγόρου, LLM

Εισαγωγή

Α. Λογιστικά συστήματα

α. Εταιρικό λογιστικό δίκαιο

β. Φορο-λογιστικό δίκαιο: το σύστημα του ΚΒΣ

Β. Η αυτονομία του φόρου εισοδήματος

α. Αυτονόμηση έναντι των ΔΛΠ

β. Αυτονόμηση έναντι του κ.ν 2190/1920 και του ΕΓΛΣ

γ. Αυτονόμηση έναντι του Κ.Β.Σ.

δ. Αυτονόμηση από το ενοποιημένο ομιλικό αποτέλεσμα

Βιβλιογραφία