Φώτος 1482

Η λειτουργία της Δικαιοσύνης και η Τρόικα


του Κωνσταντίνου Φώτου

τ. Προέδρου Εφετών Δ.Δ. 

Εισαγωγή

Οι συνέπειες στην οικονομία

Το Μνημόνιο της Δικαιοσύνης

Μερικές παρατηρήσεις πάνω στο Μνημόνιο

Συμπεράσματα