Τζούνη 1483

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία

της Αλεξίας Α. Τζούνη
δικηγόρου

1. Πρόλογος
2. Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας
3. Μεταφορά έδρας Ευρωπαϊκής Εταιρείας
4. Ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης
5. Ο ρόλος των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία
6. Πρακτικά ζητήματα
7. Επίλογος