Αντιδράσεις στο φολογικό νομοσχέδιο

Αντιδράσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα (Μάρτιος), τα δημόσια έσοδα σημείωσαν μείωση κατά ποσοστό 18% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του προηγούμενου έτους (Μάρτιος 2011). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομική ύφεση ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό για την μείωση αυτή.

Μήπως, όμως, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να επαναξιολογήσει άμεσα τον τρόπο άσκησης της φορολογικής του πολιτικής; Ιδίως, όταν για ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο αντιδρά σημαντική μερίδα του επιστημονικού κόσμου και σχεδόν το σύνολο των θεσμικών φορέων της χώρας;

Όταν ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Β. Ράπανος αναγκάζεται να παρέμβει, επισημαίνοντας την έλλειψη αποδοτικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού και στιλητεύοντας το υφιστάμενο σύστημα φορολογικών ελέγχων ως σύστημα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της διαφθοράς.

Όταν, επιχειρηματίες, όπως ο Σ. Θεοδωρόπουλος (CHIPITA) κοινωνούν την άποψη ότι η σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη, σχέση ουσιώδης για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, έχει πλήρως αποδομηθεί.

Όταν η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει προβλήματα νομιμότητας στις ρυθμίσεις που αφορούν την κατανομή εξουσιών σε επιτελικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε νέο κύκλο αδιαφάνειας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ανασφάλεια δικαίου.

Όταν, ο επιστημονικός κόσμος προβάλλει τεκμηριωμένες ενστάσεις αναφορικά με την εναρμόνιση μεταξύ της αυστηροποίησης του ποινικού κυρωτικού πλαισίου  και των συνταγματικών διατάξεων.

Μήπως είναι η ώρα, το υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις που έχει περιλάβει στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο και να λάβει μέτρα για την αναδόμηση του ελεγκτικού μηχανισμού και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τα οποία δεν θα πληγώνουν περαιτέρω την ήδη διαρρηγμένη σχέση κράτους και πολίτη;

Μήπως, όλοι όσοι αντιδρούμε στις υπό ψήφιση διατάξεις πιθανόν να μην το κάνουμε διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τους φοροφυγάδες σε βάρος του κράτους; Αλλά αντίθετα πιθανόν να επιδιώκουμε να περιφρουρήσουμε ένα περιβάλλον δικαίου και ασφάλειας, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και περιορισμού της φοροδιαφυγής;