Φώτος 1489

H δίκαιη δίκη και η εύλογη διάρκειά της. Παρατηρήσεις στον Ν.4055/2012

 

του Κωνσταντίνου Φώτου

τ. Προέδρου Εφετών Δ.Δ.

1.Εισαγωγή

2.Το συναινετικό διαζύγιο και η εκούσια δικαιοδοσία

3.Η μεσολάβηση

4.Οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

5.Ο έλεγχος της απόδοσης των δικαστών και η αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών

6. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην απονομή της Δικαιοσύνης

7. Συμπεράσματα