Τοκμακίδου 1499

Οι πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ, για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς


της Ελένης Τοκμακίδου-Μοσχούρη

δικηγόρου, ΜJur, PhD


1. Εισαγωγικά

2. Το Παγκόσμιο Φόρουμ

2.1. Η Συμφωνία – Πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς

2.2. Αξιολόγηση κράτους από ομότιμους εταίρους (Peer Review)

2.3. Βασικά κείμενα του Παγκόσμιου Φόρουμ για το Peer Review

3. Το άρθρο 26 της Σύμβασης - Πρότυπο για τη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου

4. Παρατηρήσεις