Μπάρμπας 1500

Γενικά χαρακτηριστικά των πρόσφατων έκτακτων εισφορών

 

του Νικόλαου Μπάρμπα

Ομότιμου Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ

Εισαγωγή

Οι έκτακτες εισφορές:

Α. Αποτελούν έκτακτα δημόσια έσοδα

Β. Αποτελούν φόρους (άμεσους)

Γ. Επιδιώκουν ειδικό σκοπό αλλά δεν έχουν απαραίτητα και ειδικό προορισμό των εσόδων

Δ. Επιβάλλονται με διάφορα συστήματα της δημοσιονομικής θεωρίας

Ε. Επιβάλλονται συνήθως με κριτήριο γνωστή και εκκαθαρισμένη φορολογητέα ύλη.

Η περίπτωση της έκτακτης εισφοράς Ν. 3758/2009, όπως κρίθηκε με τη Σ.τ.Ε. 693/2011

ΣΤ. Το τεκμαρτό σύστημα της ηλεκτροδοτούμενης δομημένης επιφάνειας