Λαζαρέτου 1505

Η απαλλαγή Φ.Π.Α. στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές


των Θεοδώρας Λαζαρέτου, Δ.Ν.

και Νικολάου Αντ. Γιανναγά,

εφοριακών υπαλλήλων

Εισαγωγή

Ι. Μέρος Α. Το πλαίσιο των ερμηνευτικών κανόνων. Η απόφαση SDC, υπόθεση C-2/95

ΙΙ. Μέρος Β. Η κατά περίπτωση εφαρμογή του πλαισίου των ερμηνευτικών κανόνων

ΙΙΙ. Συνοψίζοντας