Δημοσιοποίηση ονομάτων φοροφυγαδων - Παπαδημητρίου

Η αντισυνταγματικότητα της δημοσιοποίησης ονομάτων φορολογούμενων

 

 

των Στέλιου Παπαδημητρίου,

δικηγόρου -φορολογικού συμβούλου

Κώστα Μηλιαράκη,

δικηγόρου

 

Η αντισυνταγματικότητα της δημοσιοποίησης από το Υπουργείο Οικονομικών καταλόγων φορολογουμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) – Σχολιασμός της υπ’ αριθ. 1/2011 Γνωμοδοτήσεως της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για το φορολογικό απόρρητο (ιδίως άρθρο 85 παρ. 2 και 3 ΚΦΕ)

Το ζήτημα της δημοσιοποίησης καταλόγων φορολογουμένων μετά και την εισαγωγή της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 Ν. 3842/2010

Το ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών και το Σχέδιο της εκδοθησομένης

Υπουργικής Απόφασης προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα

Η θέση της Αρχής Προστασίας σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση

Η άποψη του σχολιασμού