Πέρρου 1509

Η «κατοικία» στη φορολογία εισοδήματος: έννοια, λειτουργία και ζητήματα απόδειξης

 

της Κατερίνας Πέρρου

δικηγόρου, PhD (Lon)

 

1. Εισαγωγή

2. Η θεμελίωση της φορολογικής εξουσίας των κρατών

3. Μορφές οικονομικού δεσμού μεταξύ ενός προσώπου και ενός κράτους

4. Ειδικότερα η έννοια της «κατοικίας»

5. Η «φορολογική κατοικία» - έννοια και πεδίο εφαρμογής

6. Τρόπος απόδειξης του τόπου κατοικίας και της «φορολογικής κατοικίας»

7. Συμπερασματικά