Καράκωστας 1512

 

Η ανακοπή ερημοδικίας στη διοικητική δίκη

(Τώρα και Άλλοτε)

 

του Βελισσάριου Κ. Καράκωστα

επίτ. Προέδρου Εφετών ΔΔ

και επίτ. Συμβούλου του ΑΣΕΠ

 

 

Α) Γενικά χαρακτηριστικά

Β) Δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας

Γ) Προθεσμία

Δ) Απόφαση επί της ανακοπής ερημοδικίας

Ε) Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΣΤ) Η αίτηση επανασυζήτησης ενώπιον του ΣτΕ και σχετική ενδεικτική βιβλιογραφία

Ζ) Αναδρομή στην ανακοπή του πάλαι ποτέ ΚΦΔ