Αδαμόπουλος 1524

Η ανάγκη αντιμετώπισης ερμηνευτικών προβλημάτων που δημιουργούνται στη φορολογία χαρτοσήμου από την εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα

 

 

Δημήτριου Κ. Αδαμόπουλου,

πρώην Δ/ντή Τελών και Ειδικών Φορολογιών

Υπουργείου Οικονομικών

 

 

Ι. Τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος

ΙΙ. Τα ερμηνευτικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη φορολογία χαρτοσήμου

ΙΙΙ Οι απόψεις μας

IV. Επίλογος