Θεοχαροπουλου 1466

Η κατά χρόνο εφαρμογή των φορολογικών νόμων βάσει της διάκρισης μεταξύ ουσιαστικών και διαδικαστικών διατάξεων υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ


της Ελένης Λ. Θεοχαροπούλου

ΔΝ Paris II, Επ. Καθηγήτριας Φορολογικού Δικαίου

Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου,

Δικηγόρου


1. Η κατά χρόνο εφαρμογή των φορολογικών νόμων ουσιαστικού δικαίου (επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων και φορολογικών προστίμων και κυρώσεων)

2. Η κατά χρόνο εφαρμογή των φορολογικών διαδικαστικών διατάξεων εν ευρεία εννοία

α. Η κατά χρόνο εφαρμογή των φορολογικών διαδικαστικών διατάξεων stricto sensu

β. Η κατά χρόνο εφαρμογή των δικονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στις φορολογικές υποθέσεις

3. Δυσχέρειες διάκρισης των διαδικαστικών εν ευρεία εννοία κανόνων από τους κανόνες ουσιαστικού δικαίου