Γρηγορακος 1474

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων άρθρων 2§4 και 101 §§1 και 2 του ΚΦΕ μετά τους Ν. 3697/2008, 3842/2010 και 3943/2011

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των βασικών διατάξεων -

Ενδεικνυόμενοι λογιστικοί χειρισμοί

Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα (Μάιος 2011)

 

του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου

επ. Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ

και επί 20ετία Αντιπροέδρου ΕΣΥΛ

Τεχνικού Συμβούλου ΣΟΛ α.ε. –

τ. Ορκωτού Λογιστή Πτυχιούχου ΑΣΟΕΕ και Νομικής


Εισαγωγικές διευκρινίσεις

§1. Φορολογική μεταρρύθμιση με τον Ν. 2065/1992, η οποία ίσχυσε αμετάβλητη μέχρι τον Ν. 3697/2008

§2. Τροποποιήσεις με τους Ν. 3697/2008, 3842/2010 και 3943/2011

ΙΙ. Φορολογία διανεμόμενων κερδών ημεδαπών ΑΕ, που η διανομή τους εγκρίνεται από Γ.Σ. συνερχόμενες από 1/1/2009 έως 30/12/2010 (άρθρα 18 Ν. 3697/2008 και 13§9 Ν. 3842/2010)

§3. Επιβληθείσα παρακράτηση φόρου προς 10% στα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών ΑΕ που εγκρίνονται από Γ.Σ. συνερχόμενες από 1/1/2009 έως 30/12/2010

§4. Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου 10% - Παράδειγμα εφαρμογής

§5. Λογιστικές εγγραφές προηγούμενου παραδείγματος

§6. Διευκρινίσεις επί των προηγούμενων λογιστικών χειρισμών

§7. Η κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ειδικών νόμων δεν υπάγεται στην παρακράτηση φόρου 10%

ΙΙΙ. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρων 2§4 και 101§§1 και 2 του ΚΦΕ) μετά τους Ν. 3842/2010 και 3943/2011

§8. Κατάργηση και περιορισμός φορολογικών απαλλαγών

§9. Φορολογία προσωπικών εταιρειών, κοινωνιών ΑΚ και κοινοπραξιών

§10. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων άρθρου 101 ΚΦΕ από ισολογισμούς κλειόμενους με 31/12/2010 και μετά (άρθρα 13Ν. 3842/2010 και 14 Ν. 3943/2011)

§11. Λογιστικοποίηση της παρακράτησης φόρου επί των διανεμόμενων κερδών των ΑΕ, ΕΠΕ και Συνεταιρισμών, από ισολογισμούς κλειόμενους με 31/12/2010 και μετά (άρθρο 14 Ν. 3943/2011) - Παράδειγμα εφαρμογής