Δρυλλεράκης 1493

Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων


του Ι.Κ. Δρυλλεράκη

δικηγόρου

1. Η κατοικία και οι έννομες συνέπειές της

1.01. Η εκούσια και η νόμιμη κατοικία

1.02. Αρχές που διέπουν την κατοικία

1.03. Η έννομη σημασία της κατοικίας

2. Η φορολογική κατοικία

2.01. Το προϊσχύσαν και οι μεταβολές

2.02. Έννοια

2.03. Εξαίρεση. Χώρες χωρίς ΣΑΔιΦΕ

3. Η αλλαγή κατοικίας

3.01. Διατήρηση κατοικίας εκ του νόμου

3.02.Περιορισμοί μεταβολής κατοικίας. Γενικά. Προϋποθέσεις. Υποχρεωτική διατήρηση φ.κ.

3.03. Προνομιακό φορολογικό καθεστώς

3.04. Σημαντικά οικονομικά συμφέροντα

4. Ειδικές περιπτώσεις κατοικίας εκ του νόμου

4.01. Οι περιπτώσεις

4.02. Η έννοια της γενικής κυβέρνησης

5. Έκπτωση καταβληθέντος φόρου εισοδήματος

6. Διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας

6.01. Υποχρέωση και περιεχόμενο δηλώσεως. Κυρώσεις

6.02. Η κανονιστική απόφαση

6.03. Περαιτέρω διατυπώσεις

7. Μεταβατικές Διατάξεις

7.01. Απόδειξη ιδιότητας από φερόμενους μη κατοίκους

7.02. Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

8. Οι Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

8.01. Η ρύθμιση

8.02. Άρση συγκρούσεως ρυθμίσεων

8.03. Ratio legis

8.04. Τι δεν καταλαμβάνει η ρύθμιση

8.05. Επίλυση συγκρούσεως

8.06. Η απόδειξη των πραγματικών καταστάσεων

Επίμετρο