Δετσαρίδης 1494

Η καταβολή ποσοστού 50% του ποσού εκκρεμοδικίας και το αναλογικό παράβολο ως όροι του παραδεκτού για την εκδίκαση φορολογικών εφέσεων.

Η αντισυνταγματικότητα των τροποποιημένων με τον Ν.3900/2010 άρθρων 93 παρ. 3 και 277 παρ. 3 ΚΔΔ. ΣτΕ Ολ. 1619/2012: Μια απόφαση σταθμός που προκαλεί επιστημονικό αντίλογο και αμφισβήτηση

 

του Χρήστου Π. Δετσαρίδη

Λέκτορος Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.


1. Η απόφαση Σ.τ.Ε. Ολ. 1619/2012

2. Ο περιορισμός του δικαιώματος του άρθρου 20 παρ. 1 Σ και η κανονιστική εμβέλεια του δικονομικού νομοθέτη

3. Ο σκοπός της πρόσφατης δικονομικής μεταρρύθμισης και η επίκληση στην απόφαση λόγων δημοσίου συμφέροντος

4. Η παραβίαση της αρχής της ισότητας και της αναλογικότητας

5. Η ανατροπή της νομολογίας περί «οροφής» και η «συνταγματικότητα» που

παραβόλου 2% επί του αντικειμένου της διαφοράς

6. Οι διατάξεις της ΕΣΔΑ

7. Υπάρχει παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης σε δικονομική μεταρρύθμιση;

8. Συμπέρασμα

Η απόφαση Σ.τ.Ε. 1619/2012