Σάμιος 1523

Νομολογιακές εξελίξεις επί του ποινικού αδικήματος της μη εμπρόθεσμης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενο (άρθρο μόνο παρ. 1 Α.Ν. 690/1945)

(Επισκόπηση της νομολογίας του Αρείου Πάγου των ετών 2011 και 2012)

 

επιμέλεια: Θωμάς Σάμιος

Δ.Ν. – δικηγόρος

 

 

1. Νομική φύση του αδικήματος

2. Ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου

2.1. Υποκείμενο του εγκλήματος

2.2. Η πράξη

2.2.1. Έννοια «οφειλομένων αποδοχών»

2.2.2. Η φύση της παρεχόμενης εργασίας

2.3. Ο χρόνος τέλεσης και η παραγραφή του αδικήματος

3. Ζητήματα δικονομικού ποινικού δικαίου

3.1. Κλητήριο θέσπισμα

3.2. Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου: α) Παραβίαση του δεδικασμένου

3.3. Ζητήματα αναιρετικού ελέγχου: β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (και ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου μόνου του Α.Ν. 690/1945)

3.3.1. Τι πρέπει να περιέχεται στην αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης για το αδίκημα του άρθρου μόνου παρ. 1 Α.Ν. 690/1945, προκειμένου αυτή να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη

3.3.2. Η αιτιολόγηση της ιδιότητας του κατηγορουμένου 

3.3.3. Η αιτιολόγηση στοιχείων σχετικών με την σύμβαση του εργαζομένου 

3.3.3.1. Διάρκεια της σύμβασης 

3.3.3.2. Αποδοχές του εργαζομένου

3.3.4. Η αιτιολόγηση της στοιχειοθέτησης της υποκειμενικής υπόστασης

του εγκλήματος

3.3.5. Η αιτιολόγηση της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας αναφορικά

με την ανάγνωση ή μη εγγράφων από άλλη πολιτική δίκη 

3.3.6. Η αιτιολόγηση της απόρριψης αυτοτελούς ισχυρισμού περί συνδρομής

στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ελαφρυντικής περίστασης 

4. Η ποινική κύρωση